arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arvutigraafika õppematerjal
Nimi Raimond-Hendrik Tunnel
Kokkuvõte Selles lõputöös on antud ülevaade Tartu Ülikooli aine Arvutigraafika (MTAT.03.015) jaoks koostatud õppematerjalist ja õppekeskkonnast. Kirjeldatud on aine modulaarset ülesehitust, mis rakendab kombineeritud ülevalt-alla (ing. k. top-down) ja alt-üles (ing. k. bottom-up) lähenemisi. Loodud õppematerjal sisaldab endas interaktiivseid näiteid, mis vastavad hõivatuse taksonoomia 4ndale tasemele. Õppekeskkonna CGLearn spetsifikatsioon ja implementatsiooni detailid on kirjeldatud. Töö lõpus on kursusel osalenud õpilaste hulgas läbi viidud tagasiside küsitluse tulemuste analüüsiga. Lisa fail on lingina kätesaadav serveri probleemide tõttu aadresil : http://comserv.cs.ut.ee/forms/ati_report/files/ComputerGraphicsLearningMaterialsAppendix.zip
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Konstantin Tretjakov
Kaitsmise aasta 2015
PDF