Privaatsust säilitava küsitlussüsteemi analüüs ja disain

Nimi
Meril Vaht
Kokkuvõte
Vajadus konfidentsiaalseid andmeid koguda ja analüüsida nõuab privaatsust säilitavate turvameetmete kasutusele võtmist. Käesolev magistritöö kirjeldab privaatsust säilitava, turvalisel ühisarvutusel põhineva küsitlussüsteemi prototüübi analüüsi ning disaini. Süsteemi äriprotsesside kirjeldamiseks on kasutatud tegevusskeeme, kasutuslugusid ning olekumasina skeemi. Lisaks kirjeldab töö süsteemi ülesehitust ning esitleb juurutusskeem. Prototüüp on realiseeritud töös kirjeldatud analüüsi põhjal ning süsteemi on lähitulevikus plaanis kasutada ka praktiliste küsitluste läbiviimiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Dan Bogdanov
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF