Asukohaandmetest seisu- ning liikumisepisoodide tuvastamine

Nimi
Mariano Hedberto Jofré
Kokkuvõte
Teostatud töö eesmärgiks on tuvastada asukohaandmetest seisu- ning liikumisepisoode kasutades selleks trajektoori ülekattuvusmaatriksit. Antud töös kasutatud andmed on väga hajusad nii ajalises kui ka geograafilises mõttes. Seetõttu on antud ülesanne suur väljakutse. Välja pakutud lahenduse raames teostati andmeanalüüs mille raames tuvastati kasutajatele tähtsad asukohad ning pakuti välja algoritm, mille abil tuvastda seisu- ning liikumisepisoodid. Andmete analüüsimiseks ning visualiseerimiseks kasutati R-i.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dr. Amnir Hadachi & Msc. Elis Kõivumägi
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF