arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Asukohaandmetest seisu- ning liikumisepisoodide tuvastamine
Nimi Mariano Hedberto Jofré
Kokkuvõte Teostatud töö eesmärgiks on tuvastada asukohaandmetest seisu- ning liikumisepisoode kasutades selleks trajektoori ülekattuvusmaatriksit. Antud töös kasutatud andmed on väga hajusad nii ajalises kui ka geograafilises mõttes. Seetõttu on antud ülesanne suur väljakutse. Välja pakutud lahenduse raames teostati andmeanalüüs mille raames tuvastati kasutajatele tähtsad asukohad ning pakuti välja algoritm, mille abil tuvastda seisu- ning liikumisepisoodid. Andmete analüüsimiseks ning visualiseerimiseks kasutati R-i.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Dr. Amnir Hadachi & Msc. Elis Kõivumägi
Kaitsmise aasta 2015
PDF