Süva analüüsi protsessi vahendite võrdlev hindamine

Nimi
Musie Kebede Gizaw
Kokkuvõte
Protsesside süva analüüs on võrdlemisi uus uuringute haru, mis täidab lünki äri protsesside ja erinevate IT süsteemide vahel. Sündmuste registreerimine on peamised protsesside süva analüüsi allikad, ning need fikseeritakse erinevate andmete allikatega, kaasa arvatud andmetebaase, ERP süsteeme, CRM süsteeme, auditori jälge, arsti infromatsiooni süsteeme, panga operatsioonide registreerimist jne. Saadud sellisest registreerumisest teade võimaldab meil avastada tõelist protsessi ja olemasoleva protsessi näite edasiseks analüüsimiseks, hindamiseks ja nende kvaliteedi pikaajliseks parandamiseks. Niiviisi, erinevad protsesside süva analüüsid arendatakse turul. Ehkki, on tunda piisavate ja mõistlike hindamise konstruktsioonide puudust, mis võiksid kasutajatel õige instrimendi valida. See diplomitöö pakub konstruktsiooni, mis võimaldab võrrelda protsesside analüüsi vahendeid nende funktsionaalsust uurides. Pakutud operatsioonid seotakse tüüpiliste probleemidega, mis mainitakse olemasolevate protsesside süva analüüsi kasutuse juhtudel. Seda konstruktsiooni kasutades, antud diplomitöö võrdleb kolme protsesside analüüsi vahendeid, nimelt ProM, Disco ja Celonis. Läbiviidud võrdlus näitab, et need kolm vahendid annavad võrdletavat funktsionaalsust, kuid erinevad selle poolest, mis viisil antakse funktionaalsust.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF