arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Hiljutiste mobiilivõrgu kommunikatsiooni taustsüsteemidele suunatud rünnakute analüüs ja leevendamine
Nimi Siddharth Prakash Rao
Kokkuvõte 2014 aasta viimases kvartalis demonstreeriti mitmeid edukaid rünnakuid mobiilsidevõrkude vastu. Need baseerusid ühe peamise signaaliprotokolli, SS7 väärkasutamisel. Ründajatel õnnestus positsioneerida mobiilseadmete kasutajaid ja kuulata pealt nii kõnesid kui ka tekstisõnumeid. Ajal mil enamik viimase aja ründeid paljastavad nõrkusi lõppkasutajate seadmete tarkvaras, paljastavad need hiljutised rünnakud põhivõrkude endi haavatavust. Teadaolevalt on mobiilsete telekommunikatsioonivõrkude tööstuses raskusi haavatavuste õigeaegsel avastamisel ja nende mõistmisel. Käesolev töö on osa püüdlusest neid probleeme mõista. Töö annab põhjaliku ülevaate ja analüüsib teadaolevaid rünnakuid ning toob välja võimalikud lahendused. Rünnakud võivad olla väga suurte tagajärgedega, kuna vaatamata SS7 protokolli vanusele, jääb see siiski peamiseks signaaliprotokolliks mobiilsidevõrkudes veel pikaks ajaks. Uurimustöö analüüs ja tulemused aitavad mobiilsideoperaatoritel hinnata oma võrkude haavatavust ning teha paremaid investeeringuid oma taristu turvalisusele. Tulemused esitletakse mobiilsideoperaatoritele, võrguseadmete müüjatele ning 3GPP standardi organisatsioonile.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Dr. Tuomas Aura, Dr. Dominique Unruh, Dr.Silke Holtmanns, Dr. Ian Oliver
Kaitsmise aasta 2015
PDF