Väikeste fotostuudiote tellimuste täitmise protsessi täiustamine ja automatiseerimine

Nimi
Indrek Kriisa
Kokkuvõte
2000. aastate kestel loodi Eestis hulganisti väikeseid fotostuudioid, et rahuldada suurenevat nõudlust pildistamissessioonide järele. Sama kümnendi lõpus asutati Tartus väike fotostuudio nimega Stuudio.com. Selle stuudio tegevuspraktika kohaselt ei müüdud mitte ainult fotosessioone, vaid ka nende tulemust ning Stuudio hakkas ise tellimusi täitma ja paberkujul fotosid printima. Peagi sai selgeks, et tellimuste täitmine on aeganõudev ning polnud kõrghooajal ettevõttele võimetekohane. Sellises olukorras ei saanud rakendada ettevõtte visioonikohast tulemipõhist ärimudelit, vastupidiselt traditsioonilisele lähenemisele, mille põhjal müüdi ainult väikeses mahus fotosessioone. Kirjeldatud kontekstis uurib käesolev töö Stuudio.com näitel, kuidas kasutada äriprotsesside juhtimise (Business Process Management, edaspidi BPM) elutsüklit väikese fotostuudio order-to-cash äriprotsessi analüüsimiseks, ümberkujundamiseks ja rakendamiseks. BPM valiti ettevõtte äriprotsessi arendamise meetodiks, kuna eelnevad juhtumiuuringud on näidanud, et meetodil on palju kasutamata potentsiaali väikeettevõtete tegevuse optimeerimiseks. Magistritöös kasutatakse levinud protsesside tuvastamise meetodeid olemasolevate äriprotsesside kirjeldamiseks. Autor järgib väljatöötatud protsesside tuvastamise praktikaid ning modelleerib toodete müügiprotsessi äriprotsessi modelleerimise notatsiooni (Business Process Model and Notation) tööriistas ning kasutab saadud mudelit üksikasjaliku analüüsi koostamiseks. Protsessi osad jagatakse lisandväärtust loovateks ning väärtust mitte lisavateks; lisaks tuvastatakse protsessi potentsiaalne prügi. Registreeritakse kõige levinumad probleemid ning nende juurpõhjuste välja selgitamiseks kasutatakse Five Whys analüüsi. Järgmise sammuna kujundatakse toodete müügiprotsess ümber vastavalt analüüsitulemustele ning modelleeritakse tulevane protsess. Lõpuks arendatakse ning juurutatakse Pildipoe kaubamärgi all välja vastav tarkvarateenuse platvorm, mis realiseerib ja automatiseerib ümberkujundatud müügiprotsessi, eemaldades sealt inimtööjõu rakendamise vajaduse. Töö näitab, et protsessikeskne mõtlemine sobib väikeettevõtetele, näiteks fotostuudiotele. Lisaks lõi autor magistritöö tulemusena tarkvarateenuse platvormi Pildipood.ee, mis toetab lisaks Stuudio.com protsessidele veel rohkem kui 50 väikese fotostuudio müügiprotsessi üle Eesti.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Marlon Dumas
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF