Turvaline Bitcoin Rahakott

Nimi
Sevil Guler
Kokkuvõte
Virtuaalvaluutad ja mobiilne pangandus on tehnoloogilised uuendused, mis on rah- vusvahelises kogukonnas saamas kasvavat tähelepanu oma kättesaadavuse, mugavuse ja kiiruse tõttu. Populaarsuse kasv on kahjuks kaasa toonud ka suurenenud turvariski iden- titeedivarguste näol, tekitades ohu kasutajate anonüümsusele. Riske on võimalik vältida, kasutades krüptograafilisi meetmeid Bitcoini ja teiste hajutatud digitaalsete valuutade vastaste rünnete vähendamiseks sideliinil ning hoiustamisel. See ülevaade koondab erine- vad meetodid ja lahendused selliste rünnete vastu ning uurib nende tõhusust. Lisaks kir- jeldatakse turvalist Bitcoini rahakotti (Secure Bitcoin Wallet), mis on standardne Bitcoini ülekannete klient koos tõhustatud turvaomaduste ja -teenustega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF