Probleemi Lahendamise Ajakulu Ennustus

Nimi
Myroslava Stavnycha
Kokkuvõte
Lühikokkuvõte: Ennustus ajakulu kohta probleemi teatamise ja lahendamise juures on alati olnud tähtis kui samas raske ülesanne. Peamine eesmärk selle töö juures on ehitada modell mis ennustab eelnevate aruannete andmete põhjal probleemi lahendamiseks ja tulemuste saamiseks kuluvat aega. Lisaks täiendavad eesmärgid uurimuse juures määravad millised meetodid on kõige kõrgema usaldusväärsusega ning millised funktsioonid on olulised ennustuseks. Eesmärk miks valiti probleemi lahendamise ajakulu modell oli edasi anrendada juba olemas olevaid modelle lisades erinevaid lisasid. Projekt loodi analüseerimaks, kombineerimaks, võrdlemaks ja edendamaks erinevaid tehnikaid probleemi lahendamise ennustamisel See sisaldab k-means klastreid, k-nearest neighbor klassifikatsiooni, Naïve Bayes klassifikatsiooni, otsustus puid, juhuslikku metsa ja teisi, parima tulemuse saamiseks. uurimuse läbiviimiseks koguti andmed Eesti firmalt Fortumo OÜ. Fortumo andmed sisaldasid 2125 probleemi lahendamise aegasid alates 25 aprillist 2011 aastal kuni esimese jaanuarini 2015 aastal. koos kommentaaridega Fortumo töötajatelt. Andmed näitasid et 50% ajakuludest mis Fortumo töötajad märkisid olid vahemikus ±10% tegelikust ajakulust. Lisaks 67 % nendest omavad kindlat viga ≤ 0.5 tunni võrra. Olemasolevad ettepanekud ei tõstnud probleemi lahendamise kvaliteeti. Vastupidiselt tõid hoopis halvemaid tulemusi. Juhuslik mets ja tellitud logistiline regressioon olles parimad nimetatute hulgas näitasid siiski kuni 12-20% halvemat tulemust kui ekspertide omad. Pärast parimate võimaluste täiendamist, meta-informatsiooni modellid näitasid paremat sobivust kuni 5% võrra. Kuigi, tekstil põhinevad medellid andsid kõrgema kvaliteeti, umbes 20% kõrgema kui ekspertidel. Märksõnad: Masina õpe, data mining, ennustus, k-means, k-nearest neighbours, juhuslik mets, tellitud logistiline regressioon, Naïve Bayes klassifikatsioon, varjatud semantiline analüüs, probleemi reporteerimine, lahendamise aeg.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2015