Metsa raiealade tuvastamine Sentinel-1 SAR andmete põhjal

Nimi
Liis Reisberg
Kokkuvõte
Euroopa Kosmose Agentuuri ja Euroopa Liidu koostöö projekti Copernicus raames on orbiidile saadetud satelliit Sentinel-1, mille andmed on tasuta kättesaadavad ja andmetöötlustarkvara (Sentinel-1 Toolbox) on avatud lähtekoodiga. Kuna lähtekoodi võib muuta ja uute rakenduste arendamiseks kasutada, siis on antud bakalaureusetöö raames uuritud tarkvara Sentinel-1 Toolbox lähetekoodi ja sellele on lisatud uus funktsionaalsus - metsa raiealade tuvastamine (kasutades olemasoleva lähtekoodi võimalusi). Käesolev bakalaureusetöö on esimeseks etapiks rohumaade niidetuse tuvastamise tarkvara väljatöötamiseks Sentinel-1 Toolboxi lähtekoodi baasil.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kristo Tammeoja, Helle Hein
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF Lisad