arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


L* protsessikavandamismudeli laiendamine kvaliteedijuhtimise ning äriparandustööriistade ja -tehnikatega
Nimi Jesus Agustin Guerrero Topete
Kokkuvõte Selle lõputöö ülesandeks on leida, kas L* elutsükli mudelit on võimalik laiendada Six Sigma DMAIC mudeli, ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteemi ja äriparandusraamistikega nagu Baldrige Criteria for Performance ExcellenceTM äri ja mittetulundusühingutele ning European Foundation for Quality Management Excellence ModelTM. Protsessikaevandamisprojektiga, mille L*elutsükli mudel laiendati Six Sigma DMAIC metoodikaga, seotud töö viidi läbi Itaalia IT firmas, kasutades andmeid firma abilauast ning tarkvara kvaliteedikontrolli tegevustest. Firmas läbi viidud töö näitab, et DMAIC tsükkel saab pakkuda laiendatud raamistikku L* elutsükli mudelile selle kõikides staadiumites, kasutades tänapäevaseid protsessikaevandamistehnikaid ning -tarkvara.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Marlon Dumas
Kaitsmise aasta 2015
PDF