Loomulikus eesti keeles suhtlus avalike veebiteenustega

Nimi
Sven Aller
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua dialoogsüsteem, mis suudaks vastata kasutaja loomulikus eesti keeles esitatud küsimustele, võttes aluseks erinevat infot pakkuvad veebiteenused. Prototüüpsüsteemi jaoks valitud veebiteenuste hulka kuulusid riikide kohta infot andev GeoNames Country Info, Wikipedia artikleid vahendav GeoNames Wikipedia Fulltext Search, konkreetse linna ajatsoonile vastavat kuupäeva ja kellaaega pakkuv GeoNames Timezone, linnade koordinaate ja asukohariiki esitav Google Maps Geocoding, ilmateadet andev Weather Underground ja lihtsaid arvutustehteid tegev Calculator. Lisaks neile kasutab programm ka teisi abiteenuseid sõnade algvormide leidmisel, tõlkimisel, kaardi kuvamisel ja IP-numbri alusel kasutajainfo leidmisel. Töös on lühidalt tutvustatud loomuliku keele töötluseks mõeldud vahendeid ja eesti keeleruumi jaoks loodud vastavaid ressursse, samuti dialoogsüsteemide ülesehitust ja põhimõtet. Samuti on antud ülevaade veebiteenustest ning nende positiivsetest ja negatiivsetest külgedest.
Töö põhiosa koosneb valminud süsteemi ülesehituse tutvustusest. Välja on toodud kasutatud teenuste kirjeldused, põhilised funktsioonid ja tehnilised nõuded. Kirjeldatud on programmi katsetamise tulemusi ja kasutajate arvamusi, nende põhjal on arutletud süsteemi probleemide ja edasiarendusvõimaluste üle.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Margus Treumuth
Kaitsmise aasta
2010
 
PDF