Emotikonide tuvastamine tekstis

Nimi
Ando Haldna
Kokkuvõte
Käesolevas töös uuritakse emotikonide tuvastamist tekstis eestikeelse uue meedia tekstikorpuse põhjal. Teema uurimiseks koostati programmeerimiskeeles Python programm, mis on koostöös kasutajaga võimeline teksti põhjal erinevaid emotikone tuvastama. Samuti koostab nimetatud programm oma tööprotsessi käigus hulganisti analüüsi abistavaid faile, mis võiksid kasulikud olla ka antud teema edasistele uurijatele, et mõista paremini emotikonide olemust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Heiki-Jaan Kaalep
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF