arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Joogivanema infosüsteemi front-end'i prototüüp üliõpilasseltsile
Nimi Madis Martin Lutter
Kokkuvõte Selles töös antakse ülevaade joogivanema ülesannetest akadeemilises üliõpilasseltsis ning hetkel kasutatavast tehnilisest lahendusest, mis abistab joogivanemat tööülesannete täitmisel. Tuuakse välja hetkel kasutusel oleva süsteemi miinused ning töötatakse välja uus lahendus, mis lihtsustaks joogivanema tööd ning kõrvaldaks osa hetkel kasutusel oleva süsteemi kitsaskohtadest. Töö tulemusena valmib infosüsteemi rakendusliidese (API) spetsifikatsioon ning kasutajaliides, mis suhtleb planeeritava infosüsteemiga rakendusliidese kaudu.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad