Tarkvara audio taasesituseks piltkoodist

Nimi
Laimis Dalke
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua tarkvara, mis sooritab pildituvastust, heli parsimist QR-koodist, kodeerimist, dekodeerimist ja taasesitust. Antakse ülevaade helist digitaalses formaadis, selle omapäradest ning erinevates kasutusvaldkondades esinenud implementatsioonidest.
Kirjeldatakse tehnoloogiaid, millega saab tänapäeval kõige paremini käesolevat programmi luua ning tuuakse välja neist kõige paremad. Samuti kirjeldatakse tarkvara loomise tööprotsessi, sellega seonduvaid töövahendeid ning kogu tarkvara arendusteed. Lõpptulemuseks on tarkvara, mis suudab pildituvastuse põhjal tagasi mängida heli ja seda protsessi ka vastupidi läbi viia.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eero Vainikko
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad