arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Turvatestimise metoodika rakendamine: juhtumiuuring
Nimi Karin Klooster
Kokkuvõte Turvatestimine on tarkvara testimise haru, mille eesmärgiks on kontrollida, kas tarkvara on haavatav rünnete suhtes ning kas andmed, mida tarkvara töötleb, on kaitstud. Tarkvara turvalisuse standardeid töötatakse välja selleks, et tekitada ühine arusaam turvanõuetest, mida turvaline tarkvara peab täitma. Selles bakalaureusetöös kirjeldatakse ja rakendatakse tegevusi, mis on vajalikud veebirakenduse turvalisuse kindlakstegemiseks. Kombineerides OWASP ASVS veebirakenduste turvastandardit ja OWASP Top 10 riskide nimekirja, töötati välja turvanõuete nimekiri. Turvanõuete testimiseks töötati välja testjuhtumid ning testiti veebirakendust UXP Portal. Turvatestimise tulemusena tuvastati arvukalt turvaprobleeme. Juhtumiuuringu läbiviimise kogemuse põhjal vormistati õpitust lähtuvad soovitused.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Meelis Roos, Margus Freudenthal
Kaitsmise aasta 2016
PDF