Maatriksiülesannete lahendamise õpikeskkonna loomine

Nimi
Priit Kalda
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö raames luuakse lineaaralgebra ülesannete, täpsemalt
maatriksiülesannete lahendamise õppimist abistav veebikeskkond. See, eelkõige üliõpilastele mõeldud rakendus, on kõigile kättesaadav ega vaja mingit sisselogimist. Rakendus sisaldab endas ülesandekogu ja elementaarteisenduste rakendajat. Toetatud on järgneva nelja ülesandetüübi
lahendamine, millest igaühe saab taandada elementaarteisenduste järjest rakendamisele: determinandi leidmine, pöördmaatriksi leidmine, lineaarvõrrandisüsteemi üldlahendi leidmine ja maatriksi astaku leidmine. Lahendaja peab endiselt otsustama, kuidas elementaarteisendusi
kasutades saada maatriks ülesandes nõutud kujule, kuid teisenduse rakendamine ehk maatriksi sisu (antud juhul arvude) algoritmiline töötlemine ei ole lahendaja poolt vajalik.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Valdis Laan, Siim Karus
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF