Veebirakenduste arendamine ja äriprotsesside automatiseerimine: juhtumianalüüs

Nimi
Henrik Ling
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö „Veebirakenduste arendamine ja äriprotsesside automatiseerimine: juhtumianalüüs“ eesmärgiks on ühe ettevõtte näitel läbi viia äriprotsesside automatiseerimise tsükkel ning hinnata protsessi tulemuslikkust ja mõju. Töö aluseks on eeldus, et aina edasi arendatavatest IT riiulilahendustest hoolimata jääb alles vajadus IT ekspertide järele, kes mõistaksid ettevõtte töövoogude unikaalsust ning pakuksid välja tervikliku lähenemise, mis võtaks arvesse iga komponendi ühilduvust. Seda eeldust testiti Eesti Üliõpilaste USA Toetusfondi näitel ning äriprotsessi automatiseerimise tulemusena täheldati märkimisväärset töövoogude lihtsustumist ning ressursside kokkuhoidu.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Siim Karus
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF