Versiooniuuenduse automatiseerimine kasutades skriptimiskeelt Bash

Nimi
Irina Ivanova
Kokkuvõte
Modulaarset süsteemi kasutavas projektis tehakse rakendusse palju uuendusi, eriti kui seda rakendust kasutavad mitu klienti. Manuaalne versioonivahetuse protsess võtab palju aega ja suurendab inimliku vea tekkimise tõenäosust. Bakalaureusetöö teoreetilise osa eesmärk on leida võimalikud lahendused uuendamisprotsessi automatiseerimiseks ja valida neist välja parim. Töö praktilise osa eesmärk on valitud lahenduse loomine ja selle rakendamine projektis.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
dotsent Helle Hein, Polina Morozova MSc (Nortal AS)
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF