iOS mobiilirakenduste arendamise kursuse õppematerjal Swift keele baasil

Nimi
Juri Noga
Kokkuvõte
Selles lõputöös antakse ülevaade iOS mobiilirakenduste arendamise kursuse jaoks koostatud õppematerjalidest. Kirjeldatud on aine ülesehitus, põhjendatud konkreetsete teemade valimist ja materjalide õpetamise stiili. Lisaks vaadeldakse mobiilirakenduste põhiprintsiipe ja nende rakendamist reaalsete näidete abil.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts, Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF