arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Arduino stardikomplekti õppematerjalid
Nimi Selena Lubi
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada Arduinoga ühilduvate andurite ja lisatarvikute kasutusvõimalusi ning koostada neist huvitavamate kohta eestikeelsed õppematerjalid. Töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses peatükis antakse ülevaade Arduino platvormist ja stardikomplekti olemusest. Teises peatükis tutvustatakse stardikomplekti komponentide kasutusvõimalusi ning koostatakse juhend arenduskeskkonna seadistamiseks. Töö kolmandas osas selgitatakse andurite praktilist kasutamist 10 kasvava raskusastmega näidisprojekti abil.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Alo Peets, Taavi Duvin, Anne Villems
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad