Arduino stardikomplekti õppematerjalid

Nimi
Selena Lubi
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada Arduinoga ühilduvate andurite ja lisatarvikute kasutusvõimalusi ning koostada neist huvitavamate kohta eestikeelsed õppematerjalid. Töö on jaotatud kolmeks osaks. Esimeses peatükis antakse ülevaade Arduino platvormist ja stardikomplekti olemusest. Teises peatükis tutvustatakse stardikomplekti komponentide kasutusvõimalusi ning koostatakse juhend arenduskeskkonna seadistamiseks. Töö kolmandas osas selgitatakse andurite praktilist kasutamist 10 kasvava raskusastmega näidisprojekti abil.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Taavi Duvin, Anne Villems
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad