Graafialgoritmide visualiseerimine

Nimi
Hiie Vill
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö raames loodi programm graafialgoritmide tööpõhimõtte õpetamiseks aines „Algoritmid ja andmestruktuurid“. Programm genereerib vabalt valitud sisendandmete põhjal algoritmi sammsammulise läbimängu slaididena. Töö kirjeldavas osas antakse ülevaade visualiseeritavatest algoritmidest, võrreldakse loodud rakendust olemasolevate lahendustega ja tuuakse välja programmi kasutusjuhend, puudujäägid ja edasiarendusvõimalused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Härmel Nestra
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad