arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Graafialgoritmide visualiseerimine
Nimi Hiie Vill
Kokkuvõte Bakalaureusetöö raames loodi programm graafialgoritmide tööpõhimõtte õpetamiseks aines „Algoritmid ja andmestruktuurid“. Programm genereerib vabalt valitud sisendandmete põhjal algoritmi sammsammulise läbimängu slaididena. Töö kirjeldavas osas antakse ülevaade visualiseeritavatest algoritmidest, võrreldakse loodud rakendust olemasolevate lahendustega ja tuuakse välja programmi kasutusjuhend, puudujäägid ja edasiarendusvõimalused.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Härmel Nestra
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad