Eesti viipekeele õpiprogramm

Nimi
Ann Lember
Kokkuvõte
Käesoleva bakalauresetöö käigus loodi eesti viipekeele õpiprogramm, mille abil saab läbi veebipõhiste mängude õppida ja harjutada eesti viipekeelt. Töös käsitletakse viipekeelt üldisemalt, kurtust ning eesti viipekeelt. Samuti tuuakse näiteid erinevatest viipekeele õpiprogrammidest mujal maailmas ning leitakse, et sarnane programm eesti viipekeele jaoks puudub. Töö viimases osas kirjeldatakse eesti viipekeele õppeprogrammi, selle ülesehitust, algoritmi ning tehnilist lahendust. Lõpuks tuuakse välja programmi testimistulemused ning edasiarendamise võimalused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF