arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


LEGO Mindstorms EV3 näitel muusikaplaadi mängija ehitamine
Nimi Meelis Sulg
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvustada EV3 mittestandartset võimekust ja pakkuda huvitavat tegevust edasijõudnud LEGO Mindstorms kasutajale. Töö teiseks eesmärgiks on luua demorobot töö esimese eesmärgi saavutamiseks. Töö esimeses peatükis kirjeldatakse LEGO Mindstorms EV3 komplekti ning programmeerimist. Teises peatükis antakse ülevaade töö raames loodud demorobotile „LEGO muusikaplaadi mängija“.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad