Ülevaade optilise märgituvastuse meetoditest

Nimi
Anni Uutma
Kokkuvõte
Töös kirjeldatakse kahte meetodit, mille abil on võimalik optilise märgituvastuse abil autode numbrimärke tuvastada. Samuti selgitatakse funktsioonide tööd, mille abil pilte töödeldakse ja näidatakse, kuidas kasutada neid nii, et neist võimalikult palju kasu oleks.
See töö annab ülevaate lihtsamatest meetoditest, mida optilises märgituvastuses kasutatakse ja annab huvitatud inimesele hea stardipunkti, kust oma edasist uurimist jätkata.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Artjom Lind
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF