Platvorm trajektoori rekonstrueerimiseks hajusalt esitatud GPS-andmeid kasutades

Nimi
Careelika Liisi Kuik
Kokkuvõte
GPS vastuvõtjat sisaldavate seadmete populariseerumisega kaasneb ka GPS-andmete kogumise ja analüüsimise suurenemine. Analüüsitud andmeid saab kasutada kasutajale läbitud teekonna kohta informatsiooni andmiseks.
Läbitud teekonna täpne leidmine võib osutuda keerukaks, sest GPS-signaalid võivad mõnes piirkonnas olla hajusad või puudulikud. Algus- ja lõpp-punkti vahel kõige lühema võimaliku teekonna kasutamine ei vii alati õige tulemuseni. Üks viis parandada õige teekonna leimise täpsust on arvesse võtta ka kasutaja poolt teekonna läbimiseks kulunud aega.
Selle bakalaurusetöö eesmärk on välja pakkuda platvorm teekonna rekonstrueerimiseks kasutades hajusalt esitatud GPS-andmeid. Lisaks pakutakse välja meetod, mis kasutab trajektoori rekonstrueerimisel GPS-andmete ajalist aspekti.
Selle bakalaureusetöö tulemusena luuakse platvorm teekonna rekonstrueerimiseks ja pakutakse välja meetod teekonna rekonstrueerimiseks. Platvorm võimaldab rekonstrueerida kasutaja poolt läbitud teekonna. Selle asemel, et kasutada ainult lühima tee otsimist, võtab otsust tegev algoritm arvesse ka kasutaja poolt teekonna läbimiseks kulunud aega, et leida tõenäolisem tee.
Platvorm võimaldab analüüsida ja visualiseerida GPS-andmeid ja rekonstrueerida trajektoor täpsemini kui ainuüksi kõige lühema võimaliku teekonna kasutamisel ajalist aspekti arvesse võtmata.
Täpsema meetodi kasutamine tee rekonstrueerimisel kasutades GPS-admeid muudab õige trajektoori leidmise täpsemaks. Tänu sellele paraneb kasutajale antava informatsiooni kvaliteet.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Amnir Hadachi
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF