Mõju vastendamise kasutamine väledas tarkvara tootejuhtimises

Nimi
Magnus Meldre
Kokkuvõte
Autor töötab tehnoloogiafirmas tooteomaniku ning väletreenerina ning omab tarkvaratoodetega üle 10 aasta kogemust. Aastate jooksul on tööstusharu trendid nihkunud väleda ja timmitud praktikate kasuks. Scrum raamistikus on defineeritud tooteomaniku mõiste, kuid selle rolli vastutusalad ei ole üheselt defineeritud. Selleks, et olla erineva taustaga toodete ja äridega edukas, peab selle rolli täitja kiirelt kohanduma ja valdama erinevaid tehnikaid. Käesolevas töös uuritakse strateegilise planeerimise tehnikat, mida nimetatakse mõju vastendamiseks ning lugejale esitletakse ainulaadne kombinatsioon esialgsest ning hilisemast materjalist. Seejärel analüüsitakse mõju vastendamise tehnikat lähtuvalt tooteomaniku probleemidest aastal 2016 ning tehakse järeldusi mõju vastendamise rakendamise kohta sõltuvalt keskkonnapiirangutest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF