arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Funktsioonikutsete ajalugu kodeeriva Java agendi jõudluse tõstmine
Nimi Ostap Maliuvanchuk
Kokkuvõte Funktsioonikutsete ajalugu, mida kasutajale trükitakse pinujäljena, on suureks abiks programmis toimuva vea täpse asukoha leidmiseks lähtekoodis. Sügavamate probleemide puhul on aga vaja programmi täitmist pikemalt jälgida ja oluliste sündmuste toimumisel nende funktsioonikutsete ajalugu salvestada. Kuna terve ajalugu on väga pikk, siis on mõistlik seda kodeerida. Selles magistritöös uuritakse ühte konkreetset kodeerimise algoritmi Lucce, tuues välja nii selle eeliseid teiste algoritmidega võrreldes kui ka probleeme jõudlusega. Eesmärgiks on selle algoritmi jõudlust tõsta ja sellel näitel tutvustada üldiseid ning Java agentidega seotud jõudluse tõstmise võtteid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani, Nikita Salnikov-Tarnovski
Kaitsmise aasta 2016
PDF