arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veaavastus, analüüs ja lahendused lihtsakoelise saatja aadressi võltsimise vastu kommertskasutuses olevate mini- ja mikrodroonides
Nimi Santiago Andres Sarmiento Bernal
Kokkuvõte Enamus droone kasutab lennundusest pärit GPS navigatsiooniseadmeid, millel puuduvad turvaprotokollid ning nende riskioht pahatahtlike rünnakute sihtmärgina on kasvanud hüppeliselt lähimineviku arengute ja progressi tõttu SDR ja GNSS simulatsioonitarkvara valdkonnas. See on loonud ligipääsu tehnikale amatöörkasutajatele, millel on saatja aadressi võltsimise jõudlus. Need potensiaalsed rünnakud kuuluvad lihtsakoeliste kategooriasse, kuid selle uurimustöö tulemusena selgus, et nendes rünnakute edukuses on olulised erinevused teatud GPS vastuvõtjate ja konfiguratsioonide vahel.
See uurimustöö analüüsis erinevaid saatja aadressi võltsimise avastamise meetodeid, mis olid avatud kasutajatele ning valis välja need, mis on sobilikud mini- ja mikrodroonide tehnonõuetele ja operatsioonistsenaariumitele, eesmärgiga pakkuda välja GPS aadresside rünnakute avastamiseks rakenduste tasandil avatud allikakoodiga Ground Control Station tarkvara SDK. Avastuslahenduse eesmärk on jälgida ja kinnitada äkilisi, abnormaalseid või ebaloogilisi tulemväärtusi erinevates drooni sensiorites lisaallkatest pärit lisainfoga.
Läbiviidud testid kinnitavad, et olenevalt olukorrast ja tingimustest saavad saatja aadressi võltsimise rünnakud õnnestuda. Rünnakud piiravad GPS mehanismide ligipääsu, mida saab kasutada rünnakute avastuseks. Neid rünnakuid puudutav info asetseb infovoos või GPSi signaalprotsessi tasandis, kuid seda infot ei saa haarata tasandile kus SDK tarkvara haldab kõigi teiste sensorite infot.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Olaf Manuel Maennel; Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta 2016
PDF