arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Ajust intelligentsete süsteemideni: enese tekitatud liikumisaistingute pidurdus
Nimi Kristjan-Julius Laak
Kokkuvõte Hoolimata viimaste aastate kiiretest arengutest tehisintellekti valdkonnas, on inimesed endiselt märkimisväärselt osavamad ülesannetes, mis puudutavad hakkamasaamist keerulises ja dünaamiliselt muutuvas keskkonnas. Inimsarnase õppimis- ja mõtlemisvõimega masinate ehitamiseks on vajalik kõigepealt mõista, kuidas inimaju maailmaga vastastikmõjus on. Selleks, et intelligentne masin suudaks pidevas muutumises olevas maailmas iseseisvalt ja paindlikult toimida, on masina jaoks oluline eristada iseenda poolt põhjustatud muutusi välise keskkonna mõjurite poolt tekitatud sisendist. Antud töös uurime mehhanismi, mida inimaju oletatavalt kasutab enda liigutustest põhjustatud tajukogemuse töötlemisel. Varasematest töödest on teada, et aju pidurdab aktiivselt sensoorseid signaale, mis on põhjustatud aju enda poolt kontrollitud jäsemete liikumisest. Antud töös testisime selle teooria üldkehtivust, viies katseisikutega läbi virtuaalreaalsuseksperimendid, kus katseisikud pidid tuvastama liikuvaid stiimuleid iseenda liikuva (kuid neile nähtamatu) käe tagant. Kahe eksperimendi andmed viitavad pidurdatud liikumistajule, kui eesmärkstiimulid kuvati liikuva käe taha. Teadmised selle kohta, kuidas inimaju töötleb iseenda tekitatud liikumisest tingitud sensoorseid tagajärgi, on olulised autonoomsete masinate ehitamiseks.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Jaan Aru, Raul Vicente
Kaitsmise aasta 2016
PDF