Platvormist sõltumatu mobiilirakendus lõunatajatele

Nimi
Janer Gorohhov
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua platvormist sõltumatu mobiilirakendus lõunatajatele. Töös kirjeldatakse ära uute tutvuste leidmise probleem ning selgitatakse lahendusena arendatud mobiilirakendust. Bakalaureusetöös võrreldakse olemasolevaid lahendusi ning kirjeldatatakse nende puudusi. Lahendus arendatakse valmis prototüübina, kus nõuded on seatud võimalikult realistlikult vastavalt lõppkasutaja ootustele. Antud töös kirjeldatatakse rakenduse käitumismudelid ning esitatakse näited piltidena.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF