arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Platvormist sõltumatu mobiilirakendus lõunatajatele
Nimi Janer Gorohhov
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua platvormist sõltumatu mobiilirakendus lõunatajatele. Töös kirjeldatakse ära uute tutvuste leidmise probleem ning selgitatakse lahendusena arendatud mobiilirakendust. Bakalaureusetöös võrreldakse olemasolevaid lahendusi ning kirjeldatatakse nende puudusi. Lahendus arendatakse valmis prototüübina, kus nõuded on seatud võimalikult realistlikult vastavalt lõppkasutaja ootustele. Antud töös kirjeldatatakse rakenduse käitumismudelid ning esitatakse näited piltidena.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Pelle Jakovits
Kaitsmise aasta 2016
PDF