arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Magento, PrestaShop ja OpenCart e-poe platvormide võrdlus halduse perspektiivis
Nimi Astrid Maasen-Pärnala
Kokkuvõte Selles töös vaadeldakse Magento 2.0, PrestaShop 1.6 ja OpenCart 2.1 e-poe platvorme iga-päevase halduse kontekstis. Töö eesmärgiks on võrrelda platvormide haldusliideseid, nende võimalusi ja puuduseid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d) Vambola Leping
Kaitsmise aasta 2016
PDF