Praktikumipaketi arendamine ja hindamine aine „Tarkvaratehnika“ jaoks

Nimi
Bolot Kasybekov
Kokkuvõte
Antud töös koostatakse üliõpilastele mõeldud praktikumide pakett. Paketi eesmärgiks on
õpetada üliõpilased analüüsima ja arendama tarkvara järgides test-juhitud arendusprotsessi
(TDD). TDD on tänapäeval üks enim kasutatud metoodikaid ja seda saab lihtsalt kasutada
hariduslikus kontekstis. See on mõeldud bakalaureusetaseme tudengitele, kellel puudub
programmeerimises tugev baas. Praktikumipakett sisaldab praktikumideks
vajalikku dokumentide komplekti ja omab kindlat struktuuri. Dokumendid on juhendid, mis
võimaldavad arendada konkreetseid oskusi nagu eelduste kogumine, testimine ja
refaktoreerimine. Vastavad oskused omandatakse järgides rangelt TDD metoodikat. Seega
üliõpilased peavad aru saama kõigist TDD detailidest. Antud töös on praktikumipakett
jagatud kaheks osaks. Esimene osa arendab analüütilisi oskusi ja teine osa koodi kirjutamist.
Esimeses osas tutvustatakse üliõpilastele TDD teoreetilist tausta ja nad õpivad TDD
kasutamist spetsiaalse väikese rakenduse arendamise kaudu. Üliõpilased õpivad eeldusi
looma, domeeni mudelit arendama ja eelduste põhjal loodud näidiseid arendama. Mängust
ja kõikidest näidistest valmistatakse „koodi skelett“, mille peale saavad õpilased ehitada
rakenduse. Teises osas tegelevad üliõpilased peamiselt koodi kirjutamisega ja järgivad TDD
ahelat, et mõista kõiki TDD üksikasju. Kõigepealt õpivad üliõpilased looma ja arendama
testjuhtumeid, mis kõik põhinevad näidetel. Seejärel alustatakse koodi kirjutamisega ja
liigutakse ühelt testjuhtumilt teisele. Samal ajal õpivad nad ka refaktoreerimise tehnikaid.
Praktikumipaketti hinnati ülikooli õppejõudude poolt. Vastused küsimustikule on esitatud
töös. Peamiselt olid vastajateks õppejõud, kellel on laialdane kogemus OOP õpetamises.
Tulemused on küllaltki huvitavad. Praktikumipaketi struktuur tundus mõistetav ja selge.
Hindamiskava oli piisavalt lihtne ja õppejõud nõustusid, et praktikumipakett arendab laia
valikut oskusi, mis on vajalikud TDD rakendamiseks. Oluline on veel edasi uurida, kuidas
saab viimistleda TDD-d hariduslikel eesmärkidel kasutamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad