arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Mudelipõhine rollidel baseeruv ligipäässüsteem RESTful Spring ra-kendustele
Nimi Vinod Infant Dass John Rozario
Kokkuvõte Mudelipõhine tarkvaraarendus on kaasaegse tarkvara arendamise metoodika, mille eesmärk on lahendada konkreetseid probleeme, luues domeeni mudelid ja pakkudes lahendust kontseptuaalsel viisil. Domeenipõhine keel (DSL) on arvuti keel, mis võimaldab lahendada probleeme konkreetses domeenis. Käesoleva lõputöö eesärgiks on arendada tarkvaraline vahend, mis aitab luua automaatselt tarkvarakoodi rolli-põhise ligipääsu kontrolli abil RESTful rakendustele. Selle jaoks soovime pakkuda spetsifikatsiooni, mis läbi DSL-i sisendi kirjeldaks andmebaasi kihtide komponente (näiteks klassid ja hoidlad), vahekihtide komponente (st Resources/Assemblers, Controllers), ja rolli-põhise ligipääsu kontrolli mudelit koos sihtrakendusega. Tuginedes reeglitele, genereerib meie vahend koodi, mis sisaldab RBAC autentimisega / autoriseerimisega seotud konfiguratsiooni ja abiklasse. See on kogu RESTful Spring Boot rakenduse tuumik koos kommentaaride ning baaskoodiga, mille sisendiks on etteantud RBAC mudel.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta 2016
PDF