Staatilistest ja dünaamilistest veebilehtedest staatiliste veebigeneraatoriteni

Nimi
Hillar Petersen
Kokkuvõte
Dünaamilised sisuhaldustarkvara paketid, näiteks WordPress, on kasutusel peaaegu pooltel maailma aktiivsetest veebilehtedest. Paljudel neist lehtedest on peamiselt eelloodud sisu – näiteks blogiartiklid, uudised ja isiklikud või ettevõtete veebilehed. Sellise iseloomuga veebilehtede esitamine läbi igakordse dünaamilise genereerimise ei lisa mingit väärtust võrreldes sellega, kui lehed oleksid eelgenereeritud ehk staatilised.
Käesolevas töös on analüüsitud staatiliste ja dünaamiliste veebilehtede põhimõttelisi erinevusi. On leitud, et staatilised lehed omavad sisulisi eeliseid dünaamiliste ees – näiteks turvalisus ja kiirus – kuid dünaamiliste veebilehtede eelised seisnevad peamiselt küpsemate tööriistade olemasolus.
Töös on võrreldud kolme populaarseimat staatilise veebilehe generaatorit – Jekyll’i, Hexo’t ja Hugo’t. On leitud, et Hexo sobib hästi blogimiseks, kuid Jekyll ja Hugo ka universaalsete veebilehtede loomiseks. Hugo’t tasub eelistada suurte veebilehtede puhul tänu selle oluliselt suuremale genereerimiskiirusele, kuid peab arvestama selle keerulisema laiendatavusega.
Staatiliste veebilehtede ökosüsteemi on põgusalt tutvustatud ning toodud välja vahendeid lehtede majutamiseks, graafilisi kasutajaliideseid jmt. On pakutud ideid, mida tasuks staatiliste veebilehtede tööriistades edasi arendada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Karl Blum, Tõnu Tamme
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF