Android suhtlemistarkvara digitaalse ekspertiisi protsessi paranemine & XRY abi

Nimi
Vsevolod Djagilev
Kokkuvõte
Tänapäeval seisab maailma silmitsi kiire mobiilseadmete arenguga
ning see nõuab digimaailmas kohtuekspertiisi valdkonda. Eriti on see seotud
mobiiltelefonide ja kaasaskantavate seadmetega, millel on erinevad platvormid ja
viisid andmete salvestamiseks. See nõuab konkreetseid teadmisi, kuidas neid andmeid
eraldada ja töödelda. Andmete eraldamine, analüüsimine ja esitamine inimesele
loetaval kujul on kolm põhilist väljakutset, millega ekspertiisitöötajad puutuvad
kokku igapäevaselt. Kõigil neist on kogum küsimusi ja takistusi. Teiseks ja
kolmandaks on osad, mis on esitatud käesoleva väitekirjaga. Isegi kui valdkonnas
on kogum äratuntavat (spetsialistide poolt) tarkvara, ei toeta need alati hilisemaid
andmete formaate ja seetõttu ei saa pakkuda igal ajal inimestele loetavat varianti.
Probleemide lahendamiseks on loodud ekspertide teenus, selle vestluserakenduse
analüüs on tehtud nii käsitsi kui ka automaatselt.
Selle töö peamine tulemus lubab mitte vaid otsingut toestada, vaid kirjutada
mooduleid ka Python'is, mis kitsendab otsingut ning iga moodul mõistab vajadusel
esitatud failiformaati. Tulemused näitavad automaatotsingu ja -eraldamise
häid ja halbu külgi ning võrdlevad analüüsitulemusi manuaalse lähenemisega (kui
eksperdid analüüsivad faile käsitsi). Kommertsvahendit XRY toetab hulk vestlusrakendusi,
mida võrreldakse peamise tulemuste tabeliga. Vähesel hulgal analüüsitakse
avatud lähtekoodiga tarkvara (nende andmebaasi skeemi läbi erinevate versioonide),
näitamaks et vestlusrakenduse andmete salvestamise vorm võib muutuda,
mis vajaks kommertstarkvara uuendusi või käsitsi kogu andmete lugemist ja
töötlemist.
Võtmesõnad: digitaalne kohtuekspertiis, android, suhtlemistarkvara, sqlite andmebaas,
andmete analüüs
CERCS: P170, Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Toomas Lepik, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF