arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Käsuklotsisüsteemi prototüüp arenduskeskkonnale Thonny
Nimi Ingrid Kaasik
Kokkuvõte Töö eesmärgiks oli luua programmeerimiskeskkonnale Thonny prototüüp käsuklotsisüsteemist. Käsuklotsisüsteem on algajatele mõeldud programmeerimiskeskkond, kus on valikus programmeerimiskäskudele vastavad klotsid ning neid saab lohistada ja seeläbi luua programme. Prototüübis on võimalik luua lihtsamaid programme klotse lohistades, tõlkida need programmeerimiskeelde Python ning muuta Pythoni kood klotsideks.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta 2017
PDF