arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Deklaratiivne protsessikaeve pilveteenuses
Nimi Ilia Aphtsiauri
Kokkuvõte Antud magistritöö annab ülevaate deklaratiivse keele ja deklaratiivse protsessikaeve algoritmide kohta. Sellele järgneb deklaratiivse protsessikaeve tarvis kasutatavate vahendite kirjeldus. Töö tagab eelnevalt käsitletud vahendite kättesaadavust pilvplatvormil ning tutvustab kaks uut vahendit, mis pakuvad sündmuse seirevõimekust ja deklaratiivse mudeli suulise esitluse genereerimist. Kõik kirjeldatud protsessikaeve vahendid on rakendatud kimpudena pilvplatvormil RuM. Samuti on kirjeldatud uus kasutajaliides ja vahendite funktsioonid. Töö hindamisosas olid esitatud pilvel olevad kaevevahendid ja otsesündmuste seirevahendi võimed.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta 2017
PDF