Andmebaas ja selle veebipõhine kasutajaliides loote geneetilise sõeluuringu analüüsiks

Nimi
Priit Paluoja
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö raames valmis uudne tarkvara Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS (Tervise-TAK) poolt väljatöötamisel oleva tervishoiuteenuse – geenitesti jaoks. Teenus sisaldab lapseootel naise ehk patsiendi varajast geneetilist sõeluuringut, et tuvastada loote kromosoomi võimalikke väärarenguid.
Loodud tarkvara on multidistsiplinaarne, hõlmates endas patsiendi kliinilise proovi ja isikuandmete teekonda arsti kabinetist laborisse, läbi andmeanalüüsi protsesside kuni automaatse raporti genereerimiseni. Protsess lõpeb arsti teavitamisega, et geenitest on valmis ja tulemused on koondatud raportisse. Andmeanalüüsi algoritmi välja töötamine ei olnud autori ülesanne, kuid autor tegi andmeanalüüsi väljatöötajatega koostööd, et luua koos toimiva lahenduse testversioon.
Tarkvara kiirendab geenitesti tulemuste jõudmist patsiendini, vähendab andmete dubleerimist ja sellest tekkivate sisestusvigade tõenäosust. Lisaks hõlbustab tarkvara geenitesti tellimist, tulemuste verifitseerimist ning on veebipõhise lahendusena tervishoiuteenuse pakkujatele hõlpsalt kasutusele võetav.
Tegu on unikaalse veebirakendusega Eestis, sest töö kirjutamise hetkel tellivad tervishoiuteenuse pakkujad analoogseid geeniteste ilma tarkvaralahenduseta. Eelnevale toetudes tõstab loodud lahendus tervishoiu üldist kvaliteeti.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kaarel Krjutškov, Priit Adler
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF