Sidusast tekstist video genereerimine

Nimi
Kaur Karus
Kokkuvõte
Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on arendada programm, mis looks seostatud lausete põhjal lausete konteksti väljendava visuaalse kujutuse videona. Pythonis arendatud programm kasutab lausete eeltöötluse tulemit, et genereerida piltide seeria, mis kirjeldab lausetes toimuvat. Loodud pilte saab seejärel omavahel kokku panna, et saada tervet teksti kirjeldav video.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Gholamreza Anbarjafari, Sumar Sarkar
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF