arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Sidusast tekstist video genereerimine
Nimi Kaur Karus
Kokkuvõte Selle bakalaureusetöö eesmärgiks on arendada programm, mis looks seostatud lausete põhjal lausete konteksti väljendava visuaalse kujutuse videona. Pythonis arendatud programm kasutab lausete eeltöötluse tulemit, et genereerida piltide seeria, mis kirjeldab lausetes toimuvat. Loodud pilte saab seejärel omavahel kokku panna, et saada tervet teksti kirjeldav video.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Gholamreza Anbarjafari, Sumar Sarkar
Kaitsmise aasta 2017
PDF