IT-lahenduse ja kliendi vajaduste vastavusse seadmine kultuuripärandi teabekeskkonna „Kreutzwaldi sajand“ uuendamise näitel

Nimi
Tuule Sõber
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö raames kirjeldati veebilehe “Kreutzwaldi sajand” funktsionaalsust ning andmebaasi mudelit. Valmisid uuenduste funktsionaalsed nõuded, soovitused andmebaasi muutmiseks ning uue süsteemi kirjeldus. Uuriti kuue ärianalüüsi meetodi tulemuslikkust olukorras, kus klient ei ole kindel, mis on uue tarkvaraprojekti tellimise eesmärk.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad