Informatsiooni distributsiooni analüüsimine komplekssetes süsteemides

Nimi
Sten Sootla
Kokkuvõte
Informatsiooniteooria on populaarne tööriist, mida kasutatakse tihti nii lineaarsete kui ka mittelineaarsete seoste tuvastamiseks dünaamilistes komplekssetes süsteemides.
Hiljuti välja töötatud osaline informatsiooni dekompositsioon on täiendus harilikule informatsiooniteooriale, mis võimaldab partitsioneerida kahe sisendi ja ühe väljundi vahelise informatsiooni kolmeks komponendiks: unikaalseks, liiaseks ning sünergiliseks informatsiooniks. Nende suuruste praktiliseks arvutamiseks on Tartu Ülikoolis välja töötatud numbriline lahendaja.
Käesolev bakalaureusetöö on esimene omalaadne, pakkudes kolme mudeli näol
esimesi näiteid osalise informatsiooni dekompositsiooni praktilisest rakendamisest komplekssete süsteemide analüüsimisel.
Esiteks leiti, et Isingu mudelis saavutab sünergia maksimumi korratus demagnetiseerunud režiimis enne faasinihet. Teiseks pakuti välja kvantitatiivne, informatsiooni jaotusel põhinev elementaarsete rakuautomaatide karakterisatsioon. Kolmandaks arutleti, et kuigi pärileviga tehisnärvivõrkude analüüsimine ei osutunud osalist informatsiooni dekompositsiooni kasutades viljakaks, võib informatsiooni jaotuse analüüsimine rekurrentsetes tehisnärvivõrkudes pakkuda huvitavamaid tulemusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raul Vicente Zafra, Dirk Oliver Theis
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF