Tüübiohutu FRP teegi uurimine: Grapefruit

Nimi
Karl-Martin Uiga
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö annab lühikese ülevaate funktsionaalsest reaktiivsest programmeerimisest (FRP) ja uurib ühte Haskelli FRP teeki. Selles lõputöös uuritakse programmeerimiskeele Haskell teeki Grapefruit, mille põhilised funktsionaalsused ja võimalused tuuakse välja, tehes seda kolme näidiskoodi selgitamise kaudu. Selle töö lugeja saab hinnata teegi Grapefruit kasulikkust ja kasutajasõbralikkust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF Lisad