Süstemaatiline ülevaade ja empiiriline uurimus otsingupõhiste algoritmide kasutusest testide loomise

Nimi
Heidi Urmet
Kokkuvõte
Otsingupõhine tarkvara testimine kasutab metaheuristilisi algoritme, et automatiseerida testide genereerimist. Selle töö eesmärgiks on osaliselt taasluua 2010. aastal kirjutatud Ali et al. artikkel, et uurida, kuidas on aastatel 2008-2015 kasutatud metaheuristilisi algoritme testide loomiseks. See töö analüüsib, kuidas on antud artiklid koostatud ning kuidas neis on algoritmide maksumust ja efektiivsust hinnatud. Kogutud tulemusi võrreldakse Ali et al. tulemustega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF