Süsteem füüsiliste klotsidega programmeerimiseks

Nimi
Helena Talimaa
Kokkuvõte
Käesoleva töö raames valmis füüsiliste klotsidega programmeerimise süsteem, mis on mõeldud programmeerimise tutvustamiseks ning selle õppimise lihtsustamiseks. Sellised süsteemid võimaldavad programme koostada käske kujutavate klotside rittaseadmise teel. Klotsidega programmeerimiskeeled võimaldavad minimeerida või täielikult kaotada programmist süntaksivead ning selle läbi motiveerida inimesi rohkem programmeerimist katsetama ja õppima. Ühtlasi antakse töös ülevaade olemasolevatest lahendustest ning uuritakse, kas on võimalik seniste süsteemidega võrreldes teha klotse kasutajasõbralikumaks. Loodud süsteem koosneb kolmest peamisest osast: klotsidega programmeerimiskeelest, pildianalüüsist ning mängust programmi tulemuse visualiseerimiseks. Loodud süsteemi on võimalik edasi arendada eksponaadiks või Androidi mobiilirakenduseks. Projekt on kirjutatud Javas, klotside loomiseks kasutati rakendust GIMP ning pildianalüüsiks teeke OpenCV ja TopCode.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF