Vaba juurdepääsuga e-kursused kõrgkoolis. Kursuse “Programmeerimise alused” näide

Nimi
Ingrid Sarap
Kokkuvõte
Viimastel aastatel on vaba juurdepääsuga e-kursuste ehk MOOCide kaasamine kõrgharidusse järjest kasvav nähtus. Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse, millised on erinevad võimalused arvutiteaduse alaste MOOCide käsitlemiseks kõrgkoolides. Selleks, et hinnata üliõpilaste kokkupuudet ja suhtumist MOOCidesse, viiakse antud töö raames läbi pilootküsitlus Tartu Ülikooli üliõpilaste seas. Töö teises pooles analüüsitakse kursust “Programmeerimise alused” ning vastava kursuse lõpuküsitlust, mille tulemusena pakutakse välja soovitusi, kuidas võiks kursust läbi viia järgnevatel õppeaastatel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF