Ajaväljendid Vikipeedia biograafilistes artiklites

Nimi
Jaan Teppo
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida ajaväljendite kasutust Vikipeedia biograafilistes artiklites ja välja selgitada sünniaastate jagunemine, ajaväljendite liikide jagunemine, aastaarvuliste ajaväljendite jagunemine, ajaväljendite granulaarsus, ajaväljendite rikkalikkus ja sellele toetudes selgitada välja ajaväljendite sobivus Vikipeedia biograafiliste artiklite ajasemantiliseks võrdlemiseks. Töös anti ülevaade autori poolt rakendatud Vikipeedia biograafiliste artiklite andmekaeve ja töötlemise protsessidest, ajaväljendite märgendamise ja statistika koostamise protsessidest, toodi välja ajaväljendite statistika Vikipeedia biograafilistes artiklites ja pakuti välja meetod artiklite võrdlemiseks ajaväljendite alusel ja anti meetodile esialgne hinnang.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Siim Orasmaa
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF